Projekt

O projekcie

Uniwersytet Warszawski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu Ochrona międzynarodowej własności przemysłowej wynalazku: Nowe hybrydowe inhibitory cholinoesteraz.

Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.2: Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

Okres realizacji: 1.06.2011-31.12.2015

Kwota dofinansowania: 420 579,50 PLN

Cel Projektu

Celem projektu jest uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazek dotyczący syntezy i zastosowania nowych hybrydowych inhibitorów cholinoesteraz.

Projekt  jest ukierunkowany na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży farmaceutycznej: przedmiotem wynalazku są inhibitory cholinoesteraz o strukturze hybrydowej. Te nowe związki, w których układ melatoniny i układ tetrahydroakrydyny połączone są wiązaniem karbaminianowym, mogą znaleźć zastosowanie w łagodzeniu i/lub leczeniu schorzeń neurodegeneracyjnych, takich jak otępienie starcze, otępienie mózgowo-naczyniowe, łagodne upośledzenie poznawcze, zaburzenie niedoboru koncentracji i/lub neurodegeneratywna choroba otępienna z anomalnymi agregacjami białkowymi, zwłaszcza choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, ALS lub choroby prionowe, jak choroba Creutzfeldta-Jakoba lub choroba Gertsmanna-Strausslera-Scheinher’a.

Rezultaty Projektu

Zgłoszenia:

 • zgłoszenie patentowe P.395113, zgłoszone 3 czerwca 2011 r.
 • zgłoszenie patentowe P.398731, zgłoszone 4 kwietnia 2012 r.
 • zgłoszenie patentowe PCT/PL2012/000038, złożone 29 maja 2012 r.
 • postępowanie regionalne europejskie dla zgłoszenia EP12730282.6, zgłoszone 29 maja 2012 r.
 • zgłoszenie patentowe US 14/087744, zgłoszone 22 listopada 2013 r.

Patenty:

 • Patent US 8 841 453 B2, 23.09.2014 r.
 • PL 219 106 B1 do zgłoszenia P.395113 – decyzja o udzieleniu ogłoszona 31.03.2015 WUP 03/15
 • PL – 08.04.2015- warunkowa decyzja o udzieleniu patentu do zgłoszenia P.398731; dokument patentowy zostanie opublikowany w WUP 02/16
 • EP 2 714 658, opublikowany dnia 29 kwietnia 2015 r. w Europejskim Biuletynie Patentowym o numerze 2015/18
 • Walidacja patentu EP 2 714 658 B1 w wybranych krajach Konwencji Monachijskiej: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii i Polsce.

Korzyści wynikające z dofinansowania

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu możliwa jest:

 • komercjalizacja wynalazku uzyskanego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • wdrożenie wynalazku przez partnera przemysłowego
 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw i wzrost konkurencyjności polskiej nauki
 • zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
 • zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!