PROJEKT

Projekt obejmuje sfinansowanie zapewnienia ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazek dotyczący syntezy i zastosowania nowych hybrydowych inhibitorów cholinoesteraz.

OPIS WYNALAZKU

Przedmiotem wynalazku są inhibitory cholinoesteraz o strukturze hybrydowej, w których układ melatoniny i układ tetrahydroakrydyny połączone są wiązaniem karbaminianowym.

KORZYŚCI

Nowe potencjalne leki w terapii choroby Alzheimera i innych schorzeń neurodegeneracyjnych.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!